Sterren op het doek

De uiteindelijke keuze van Mart Smeets. 

Uitleg van het schilderij:

In het schilderij staat Mart als een soort bewaker op de voorgrond waar je niet zo snel langszij komt.

Hij staat daar al denkend en terugblikkend aan zijn leven met afdwalende ogen.

Op de wand achter hem hangt een schilderij van Hera, vaak geassocieerd als godin van de sport.

Ze heeft een klein egeltje op schoot (Mart zijn koosnaam vroeger). Hera koestert het egeltje, bijna als een beschermengel. 

Net als bij Hera heeft sport altijd centraal gestaan in Mart zijn leven.

Op de achtergrond hangt in het schilderij nog een tweede portret, dat van Neil Young wat “Old Man, look at your self” duidelijk maakt.

Tussen het egeltje en Old man zit een heel leven. Maar om Mart echt te kennen moet je wel eerst langszij zien te komen.

En dat is maar door enkele mensen gelukt.

Met alle respect een bijzondere man...